text.skipToContent text.skipToNavigation

制造商型号

D65ZOV511RA190

压敏电阻 MOV 510 VAC / 675 VDC 6500 A 860 V

ECAD模型:
制造商: Maida
标准包装:
Product Variant Information section
Date Code: 2208
Product Specification Section
Maida D65ZOV511RA190 - 属性参数
Attributes Table
封装类型:  AXIAL
安装方式: Through Hole
Pricing Section
全球库存:
56
新加坡仓库:
56
在途:
0
工厂库存:工厂库存:
0
工厂货期:
N/A
起订量:
56
递增量:
200
总价
¥ 207.75
CNY

所有价格均包含13%增值税。

数量
价格
200
¥3.7098
800
¥3.142
2,000
¥3.0663
5,000
¥2.9905
8,000+
¥2.9527
Product Variant Information section